Карта на доставените машини

Доставени мелнички

Доставяме машини от 1991г

Мелница в цифри

29
Години опит и развитие
70
Доставя машини в три държави
4
Работни операции на една машина
200
Заточени двойки ски на един колан