Mapa dodaných strojov

Dodané brúsky

Stroje dodávame od roku 1991

Brúska v číslach

29
Roky skúseností a vývoja
70
Dodané stroje do troch krajín
4
Pracovné operácie na jednom stroji
200
Naostrené páry lyží na jednom páse